informacja nieudostępniona w BIP


Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest na wniosek zainteresowanego (za wyjątkiem informacji prawnie chronionych o których mowa poniżej).

druk wniosku o udostępnienie informacji publicznej (0kB) plik


Kiedy dostęp do informacji publicznej jest ograniczony ?


Dostęp do informacji publicznej jest ograniczony w przypadkach:

1/ informacji niejawnej (tajemnicy państwowej i służbowej),

2/ informacji stanowiącej tajemnicę ustawowo chronioną (tajemnicę zawodową lub jednostki organizacyjnej),

3/ tajemnicy przedsiębiorcy, chyba że przedsiębiorca zrezygnuje z przysługującego mu prawa,

4/ ze względu na prywatność osoby fizycznej, z dwoma wyjątkami:

a) ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach fizycznych pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzania i wykonywania funkcji,

b) osoba fizyczna rezygnuje z przysługującej ochrony jej prywatności.


metryczka


Wytworzył: Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich (1 marca 2011)
Opublikował: Agnieszka Pietrzak (1 marca 2011, 08:28:01)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Pietrzak (17 sierpnia 2011, 13:03:52)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10839