Skargi i wnioski

INFORMACJA

o trybie przyjmowania skarg i wniosków w Zespole Żłobków Miejskich
w Bydgoszczy oraz terminach przyjęć interesantów w tych sprawach


Do przyjmowania i koordynowania rozpatrywania skarg i wniosków kierowanych przez obywateli, organizacje pozarządowe i inne podmioty do Dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich
w Bydgoszczy upoważniony jest Koordynator czynności kancelaryjnych w Zespole Żłobków Miejskich w Bydgoszczy.

Skargi i wnioski są przyjmowane i rozpatrywane w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego – Dział VIII – oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Skargi i wnioski wnoszone na piśmie można:
- składać osobiście w siedzibie Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy, pokój nr 1
- przesyłać pocztą na adres:

Zespół Żłobków Miejskich
ul. Chrobrego 14
85-047 Bydgoszcz

- przesyłać faksem na numer: 52 322 48 40
- przesyłać pocztą elektroniczną na adres: zzmbyd@wp.pl

Skargi i wnioski nie zawierające imienia, nazwiska (nazwy) i adresu (siedziby) wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi i wnioski mogą być również składane ustnie – do protokołu.

Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w siedzibie Zespołu Żłobków Miejskich Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy – we wtorki w godzinach: 1400-1600.

Jeżeli wtorek jest dniem wolnym od pracy, przyjęcia interesantów odbywają się w najbliższym dniu roboczym.


Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy
Agnieszka Szulc

metryczka


Wytworzył: Zdzisław Kostkowski (7 maja 2015)
Opublikował: Danuta Plewacka (7 maja 2015, 13:42:57)
Podmiot udostępniający: Zespół Żłobków Miejskich

Ostatnia zmiana: Agnieszka Szulc (7 stycznia 2019, 10:08:48)
Zmieniono: edycja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2470